ยินดีต้อนรับ

พิเศษ

ขอต้อนรับสู่บล็อกเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะจาก  ผู้เยียมชมทุกท่านค่ะ

Advertisements

เกมคณิตศาสตร์

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เกม

1. เกมกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม  นักเรียนประถมศึกษาศึกษาอยู่ในวัย 6 – 12 ปี พัฒนาการทางความคิดอยู่ในขั้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ความสนใจในการเรียนมีน้อย         เกมคณิตศาสตร์เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียน เร้าความสนใจ เกิดความสนุกสนาน             ไม่เบื่อ และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์       ที่เป็นรูปธรรมโดยไม่รู้ตัว อ่านเพิ่มเติม